Privacy Policy

Daktotaal Nederland hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, delen en beschermen. We streven ernaar om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  1. Informatie die we verzamelen

1.1 Persoonlijke informatie: Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of contact met ons opneemt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie van u verzamelen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.

1.2 Gegevens van derden: In sommige gevallen kunnen we informatie ontvangen van derden, zoals andere partijen die betrokken zijn bij de diensten die wij leveren of zakenpartners met wie wij samenwerken.

1.3 Websitegegevens: Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, verwijzende pagina’s en tijdstempels. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te beheren, trends te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren.

  1. Gebruik van verzamelde informatie

2.1 We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, zoals het plannen van afspraken, het verstrekken van offertes, het uitvoeren van dakdekkingswerkzaamheden en het communiceren met u over uw project.

2.2 We kunnen uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen met marketinginformatie over onze diensten, tenzij u zich hebt afgemeld voor dergelijke communicatie.

2.3 We delen uw informatie niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, zoals het inschakelen van onderaannemers of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat de betreffende partijen uw informatie vertrouwelijk behandelen.

  1. Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging ervan te voorkomen. We hanteren passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

  1. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen voor zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

  1. Uw rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren, om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw informatie voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de hieronder verstrekte contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

  1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te controleren.

  1. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

info@daktotaal-nederland.nl

Wij zullen ons best doen om uw vragen en zorgen zo snel mogelijk te beantwoorden.